Sise Ke Mang? Boemo Ba 1 (Set of 5 Readers)

R350,00

ISBN: 978-1-0672294-7-4

Sise Ke Mang? Boemo Ba 1 (Set of 5 Readers)

  • Ke nna Sise
  • Sise o jang?
  • Mebala ya Sise
  • Sise o etsang?
  • Phoofolo ya Sise

Author: R. Masenya

Categories:

Description

Dibuka tsa ho bala tsa Boni Books ke dibuka tse nang le maemo a fapafapaneng a ho bala. Di qala maemong a fatshe ebe di nyalohela maemong a hodimo. Di tla thusa baithuti ho ntlafatsa tlotlontswe ya bona. Boemo ka bong bon a le dibuka tse hlano (5), tse sekasekang mookotaba o le mong. Lethathameng lena la dibuka baithuti bat la thabela ho ithuta ka Sise. Boemong bona, dibuka tse hlano ke tsena:

  • Ke nna Sise
  • Sise o jang?
  • Mebala ya Sise
  • Sise o etsang?
  • Phoofolo ya Sise

Additional information

BOOK AUTHOR

R. Masenya

ISBN

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sise Ke Mang? Boemo Ba 1 (Set of 5 Readers)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *