Singasithetha isiXhosa no-Ada: Izinga 5 (Set of 5 Readers)

R350,00

ISBN: 978-1-7764404-4-3

Singasithetha isiXhosa no-Ada: Izinga 5 (Set of 5 Readers)

  • Isikolo sikaSise
  • Utishala kaSise
  • Iklasi likaSise
  • Ufundani Esikoleni USise
  • Badlala Ntoni Esikolweni

Author: Nomzamo Davani

Categories:

Description

Iincwadi zokufunda zakwa Boni Books zenzelwe abafundi abasemazingeni ohlukeneyo okufunda. Zisukela emazingeni aphantsi zenyuke kanjalo ngamabanga. Ziza kunceda abafundi baphuhlise isakhono sokufunda. Abafundi baza kuphucula isigama sabo. Izinga (Level) ngalinye linencwadi ezinhlanu ezigxile kwisihloko esikhethiweyo. Kwelizinga abafundi baza konwabela ukufunda bazi ngo Ada.

Iiincwadi ezikhoyo kwelizinga zezi zilandelayo:

  • Isikolo sikaSise
  • Utishala kaSise
  • Iklasi likaSise
  • Ufundani Esikoleni USise
  • Badlala Ntoni Esikolweni

Additional information

BOOK AUTHOR

Nomzamo Davani

ISBN

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Singasithetha isiXhosa no-Ada: Izinga 5 (Set of 5 Readers)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *