Sekolong (Maemo 5) (Set of 5 Readers)

R350,00

ISBN: 978-1-0672294-6-7

Sekolong (Maemo 5) (Set of 5 Readers)

  • Sekolo sa Sise
  • Morutisi wa Sise
  • Phaposi ya Sise
  • Sise o ithuta eng kua sekolong?
  • Ke papadi efe yeo ba e ralokago

Author: R. Maile

Categories:

Description

Dipadišo tša Boni di diretšwe baithuti goba babadi mo dikarolong tše fapanego tsa go bala. Tšona di thoma ka karolo tša fase goba maemo a ka fase goya karolong tša godimo. Tšona di tla thuša baithuti go kaonefatša tlotlontšu ya bona.

Karolo engwe le engwe e nale dibuka tše tlhano (5) tšeo di šomanago le mooko o tee wa taba. Mo dingwalong tše, baithuti ba tla thabela go bala tše dintšhi ka ga Sise. Mo karolong e, go akareditšwe dibuka tše di latelago tše tlhano :

  • Sekolo sa Sise
  • Morutisi wa Sise
  • Phaposi ya Sise
  • Sise o ithuta eng kua sekolong?
  • Ke papadi efe yeo ba e ralokago

Additional information

BOOK AUTHOR

R. Maile

ISBN

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sekolong (Maemo 5) (Set of 5 Readers)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *