Ke mang Sise? Selekanyo 1 (Set of 5 Readers)

R350,00

ISBN: 978-0672293-7-5

Ke mang Sise? Selekanyo 1 (Set of 5 Readers)

  • Ke nna Sise
  • Sise o ja eng?
  • Mebala ya ga Sise
  • Sise o dira eng?
  • Seotlwana sa ga Sise

Author: T. Sehume

Categories:

Description

Dibuka tsa go buisa tsa Boni Books di diretswe babuisi ba ba mo dilekanyong tse di farologaneng tsa go buisa. Ba simolola go tswa mo selekanyong se se kwa tlase go ya kwa selekanyong se se kwa godimo. Die tla thusa baithuti go tokafatsa tlotlofoko ya bone. Selekanyo sengwe le sengwe se na le dibuka di le tlhano (5) tse di buang ka thitokgang e le nngwe. Mo selekanyong se baithuti bat la itumelela go buisa go le gontsi ke ga Sise

Mo selekanyong seno, dibuka tse 5 ke tse di latelang:

  • Ke nna Sise
  • Sise o ja eng?
  • Mebala ya ga Sise
  • Sise o dira eng?
  • Seotlwana sa ga Sise

Additional information

BOOK AUTHOR

T. Sehume

ISBN

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ke mang Sise? Selekanyo 1 (Set of 5 Readers)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *