Ba Lelapa la ga Sise Selekanyo 2 (Set of 5 Readers)

R350,00

ISBN: 978-0672293-8-2

Ba Lelapa la ga Sise Selekanyo 2 (Set of 5 Readers)

  • Rare wa ga Sise
  • Mme wa ga Sise
  • Morwarrage Sise
  • Kgaitsadie Sise
  • Borremogolo le bomme’mogolo ba ga Sise

Author: T. Sehume

Categories:

Description

Dibuka tsa go buisa tsa Boni Books di diretswe babuisi ba ba mo dilekanyong tse di farologaneng tsa go buisa. Ba simolola go tswa mo selekanyong se se kwa tlase go ya kwa selekanyong se se kwa godimo. Die tla thusa baithuti go tokafatsa tlotlofoko ya bone. Selekanyo sengwe le sengwe se na le dibuka di le tlhano (5) tse di buang ka thitokgang e le nngwe. Mo selekanyong se baithuti bat la itumelela go buisa go le gontsi ke ga Sise

Mo selekanyong seno, dibuka tse 5 ke tse di latelang:

  • Rare wa ga Sise
  • Mme wa ga Sise
  • Morwarrage Sise
  • Kgaitsadie Sise
  • Borremogolo le bomme’mogolo ba ga Sise

Additional information

BOOK AUTHOR

T. Sehume

ISBN

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ba Lelapa la ga Sise Selekanyo 2 (Set of 5 Readers)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *